МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОЕТО ДА ИЗХРАНВА БЪЛГАРИЯ Е НАШ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ

Акценти от срещата ни със земеделските производители и фермерите в Силистренския регион.

Вяра Емилова обсъди проблемите в родното земеделие с производители и фермери от силистренския регион. На срещата присъства и Румен Георгиев, който е един от най-добрите експерти на БСП в сектор земеделие.

„Земеделието е основен приоритет и поминък в златна Добруджа. Поставяме си 2 цели: първо да имаме модерно земеделие, което да изхранва България и осигуряване на жизнена среда и социален стандарт в селата и селските райони“, категорично заяви водачът на листата на БСП за България в 20 МИР – Силистра

Обсъдени бяха и възможностите за създаване на преработвателно предприятие и борса за плодове и зеленчуци, като част от мерките за подпомагане на малките и средни производители.

Проведоха се и срещи със ЗК „Нива – 93“ с. Професор Иширково и ръководството на Областния съвет на земеделските кооперации в Силистренския регион. Участие взеха и останалите кандидати за народни представители от листата на „БСП за България“ в Силистра.

Тук основен маркер между производителите и водача на листата в Силистра Вяра Емилова бе поставен върху начините за компенсиране на хората за щетите причинени от градушките и сушата.

Емилова подкрепи идеята за защитна изкупна цена на земеделската продукция, стимулиране на търговците да изкупуват продукция от Североизточна България, както и за изравняване на субсидиите с тези в Европейските страни.

Тя посочи и най-неотложните точки в сектор земеделие, с които БСП се ангажира да работи. Това са:

  • Балансирано развитие на отрасъла чрез производството на различни култури и отглеждане на животни. Повишаване делът на добавената му стойност;
  • Насърчаване обединяването в кооперативни вериги на доставка и преработка на храни, при запазване на собствеността на земята и стопанската независимост на малки и средни ферми и производители. Стимулиращо държавно подпомагане;
  • Държавни гаранционни схеми за управление на риска и реакция при настъпване на неблагоприятни климатични или пазарни условия за земеделските стопани;
  • Възстановяване на магистралната водопреносна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД с европейски и държавни средства с цел подпомагане на поливното земеделие;
  • Засилено залесяване и рекултивация на унищожени земеделски и горски територии;
  • Засилен държавен контрол върху вида и начина на използване на разрешени пестициди.

Вяра Емилова завърши с това, че е необходима повече държава в селското стопанство, а също така и целенасочена държавна политика за селскостопанските райони!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *