За мен

Родена съм в Силистра. Завърших основното си образование в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, а средното в Икономически техникум в Силистра. Бакалавърската ми степен е по педагогика. Имам и магистратура по психология.

В трудовата си кариера съм заемала множество отговорни длъжности. Някои от тях са заместник-областен управител на Силистра с ресор: „Регионална политика, социални и хуманитарни дейности“, управител на Българска свободна телевизия, управител на Фондация „Дума”, работила съм като ръководител отдел „Медии и реклама”, гл.експерт връзки с обществеността и управление на проекти.

Членувам в БСП от 2005 година. Заемала длъжностите председател на Общинския и Областен съвет на БСП – Силистра.

Към настоящия момент съм член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, секретар на Националния съвет на БСП и ръководител на отдел „Избори” към НС на БСП.

Владея английски и руски език.